Nieuws, reportages en achtergronden over HQ/e

BEEINDIGING ACTIVITEITEN

#persbericht #nieuws

Helaas moet HQ/e de activiteiten per 1 januari 2019 staken. Tegenvallende verkopen over de afgelopen twee jaar zijn hiervan de oorzaak. Op korte termijn ziet HQ/e geen verbetering optreden in de markt een ebooks in het algemeen, c.q. e-books van HQ/e in het bijzonder. HQ/e wil de komende maanden gebruiken om te kijken naar een nieuw businessmodel.

Omdat het zoals het er nu naar uitzien om een tijdelijke opschorting van de activiteiten gaat (ca. 1 jaar) zal de inschrijving bij de Kamers van Koophandel blijven bestaan.